شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ ناشنوايان گرامي روزتان گرامي !
با گوش دل ميشنوند ، آنان که پنداريم کرند
منظور از اين پيام كساني هستند كه خودشان را به كري زده اند
اما چون مناسبتيست اينطور نمينمايد
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
*سلام و كلامي*
0 امتیاز
0 برگزیده
259 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
*سلام و كلامي* عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top