شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ *اگرچه شيطان هيچ پخي نيست و استقلال ذاتي ندارد ولي به خاطر مهلتي كه از خدا گرفته سعي مي كند در مورد مسائل مختلف نظري برعكس نظر خدا داشته باشه بايد ببينيم كه در اين مسائل مختلف ما نظر خدا را مي پسنديم يا نظر شيطان را و اين معيار انسان بودن من و شماست *
دست کم گرفتن شيطان خود فريفتن است
{a h=ravandi}‍‍‍‍ راوندي {/a} موافقم دشمن قسم خورده.... خود قسم خوردنش يک جور کينه درش ايجاد مي کنه که باعث مي شود هر کاري بکند هر کاري....
{a h=ravandi}‍‍‍‍ راوندي {/a} الهي انّ ابليس عبدٌ مِن عبيدك ... خدايا شيطان بنده اي از بنده هاي توست / شيطان پخي نيست برخي از انسانها خيلي ول انگار و ضعيف هستند / خدا توي قرآن كيد شيطان رو ضعيف معرفي كرده
{a h=sgv}سلام و كلامي{/a} البته که شيطان در درگاه الهي ضعيف است اما برخي که نه ! اکثريت چنان به او قدرت ميدهند که ديگر راه رهاييشان ناممکن است مگر با رحمت الهي بواسطه انجام اعمال نيک که بهترينشان خدمت به مادر است
{a h=ravandi}‍‍‍‍ راوندي {/a} صحيح
{a h=ravandi}‍‍‍‍ راوندي {/a} با اين خدمت به مادر خيلي موافقم....
تسبیح دیجیتال
*سلام و كلامي*
0 امتیاز
0 برگزیده
258 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
*سلام و كلامي* عضو گروهی نیست
vertical_align_top