شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ *برخي *آدمها هستند كه براي اينكه به *حقيقتي* پي نبرند *به سختي* در مقابل خودشان مي ايستند اين معني اتم و اكمل سر زير برف كردنه *
mp3 player شوکر
*سلام و كلامي*
0 امتیاز
0 برگزیده
259 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
*سلام و كلامي* عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top